Välkommen.

För att hantera dina patienter, logga in här:
TriabetesSystemExplanationImage

Få åtkomst till ditt triageverktyg

Det är här du startar upp dina patienter med Triabetes-appen.

Genom att logga in får du tillgång till den informationen som registreras av dina patienter, såsom diabetesrelaterade händelser, kost och medicinering. Här kan du också sätta upp notifieringar och hantera medicinlistor.

När du loggat in hittar du även instruktioner och supportinformation. Öppna bara ”Hjälp” menyn.